Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-09-20

Žemaitija „Chevron’ui“ patiekta ant sidabrinės lėkštutės

Publikuota: Media, Politika, Skalūnų dujos, Sveikata, Tarša, Visuomenė

Nepaisant 275-ių bendruomenių, taip pat visuomeninių aplinkosaugos organizacijų, politikų, mokslininkų ir kitų netradicinių angliavandenilių (skalūnų dujų ir skalūnų naftos) gavybai Lietuvoje prieštaraujančių piliečių, Aplinkos ministerijos sudaryta komisija rugsėjo 16 d. pripažino JAV energetikos bendrovę „Chevron” netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos konkurso nugalėtoja. Lietuva yra pirmoji Europoje išdavusi leidimą netradicinių angliavandenilių gavybai - kitos ES narės, savo žemėse jau tiriančios skalūninius angliavandenilius, yra išdavusios leidimus tik žvalgybai.

Vietos bendruomenes ir prieš netradicinių angliavandenilių gavybą pasisakančius asmenis masinėje žiniasklaidoje ne kartą buvo bandoma šmeižikiškai ir nepagrįstai apkaltinti antivalstybine veikla, parsidavimu ir trukdymu pasiekti energetinę nepriklausomybę nuo rusiškų dujų. Beje, primename buvusio Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus perspėjimus, kad apskritai neaišku, ar lietuviški skalūnų dujų sluoksniai kada nors bus komerciniai. Jo teigimu, šiuo metu kalbėti apie skalūnų dujų komercinę gavybą apskritai nėra tikslo, nes pagal patikslintą JAV Energetikos agentūros informaciją, komerciniam naudojimui prieinamų skalūnų dujų Lietuvoje nėra. Galimai yra kitų netradicinių angliavandenilių - skalūnų naftos, tačiau kalbėti apie nepriklausomybę nuo rusiškų dujų išgaunant skalūnų angliavandenilius nėra jokio racionalaus pagrindo.

Jau ilgą laiką prieš taršią technologiją protestuojantys žmonės vadinami Rusijos, „Gazprom‘o” agentais, tačiau neturime jokių žinių apie suimtus antivalstybine veikla užsiimančius asmenis ar jų organizacijas. Iš masinės žiniasklaidos piešiamo vaizdelio galima pamanyti, jog prieš svajonių amerikiečių - turtingų investuotojų kompanijos „Chevron” atėjimą į Lietuvą protestuoja tik Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas su dar keliais žemaičiais iš suklypusių tvartelių. O visa likusi Lietuva laukia „Chevron‘o” su duona ir druska.

Tačiau realybė yra tokia, kad net 275-ios Žemaitijos kaimo bendruomenės (taip, bendruomenės, o ne pavieniai asmenys!) pasirašė atvirą Kreipimąsi valdžiai, kuriuo aiškiai pasakyta, jog Žemaitijos žmonės kategoriškai prieštarauja skalūnų dujų žvalgybai ir gavybai. O kur dar visuomeninės aplinkosaugos organizacijos, politikai, mokslininkai ir kiti netradicinių angliavandenilių gavybai Lietuvoje prieštaraujantys piliečiai? Beje, buvęs Lietuvos geologijos tarnybos direktorius J. Mockevičius pripažino, kad šitie žmonės protestuoja turėdami labai rimtus argumentus.

Primename, jog ilgą laiką atkakliai gynęs mokslinį interesą ištirti, ar ir kiek Lietuvos gelmėse yra skalūnų dujų bei skalūnų naftos, Juozas Mockevičius pasisakė prieš licencijos išdavimą netradicinių angliavandenilių žvalgybai bei gavybai Lietuvoje, tad išsiskyrus pozicijoms, aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pranešė, kad ilgametis Lietuvos geologijos tarnybos vadovas, netradicinių angliavandenilių žvalgybos bei gavybos konkurso organizavimo komisijos pirmininkas atsisveikina su postu.

Žiniasklaidoje vis pasirodo žinutės apie įstatymų pataisomis griežtinamus aplinkosauginius reikalavimus, kurie Lietuvą turėtų apsaugoti nuo ekologinių nelaimių ir stipriai apriboti investuotojų veiksmus. Anot premjero A. Butkevičiaus, pastaruoju metu buvo priimta arba svarstyta daug įstatymų projektų, didinančių investuotojo riziką, tačiau „Chevron” trauktis neketina. Tik prasidėjus vadinamajai skalūnų dujų karštinei Lietuvoje, žiniasklaidoje buvo kalbama apie griežtinamus įstatymus. 2013-06-04 žinių portalas 15min.lt rašė: „Seimas priėmė Žemės gelmių įstatymo pataisas, kuriomis <…> sugriežtino atliekų, kurios žvalgant skalūnų dujas būtų išsiurbiamos iš žemės gelmių, laidojimą”.

O tiesa tokia, kad prieš priimant minėtą pataisą, radioaktyviųjų ir toksiškų medžiagų laidojimą žemės gelmių ertmėse Žemės gelmių įstatymas apskritai draudė. Geologas, Žemės gelmių įstatymo kūrėjas, profesorius Gediminas Motuza teigia, kad naujai priimtame įstatyme yra gerų ir reikalingų nuostatų ne tik „skalūnų dujų” požiūriu, tačiau būtent ši pataisa skalūnų dujų gręžėjus įgalino palikti žemės gelmių ertmėse radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas, susidariusias hidraulinio ardymo metu be Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos išduoto leidimo.

Priimtos gamtai ir žmonėms labai pavojingos Žemės gelmių įstatymo pataisos - ne vienintelis įstatymas, taisomas užsakovo pageidavimu - teigia profesorius Romualdas Juknys. Seime užregistruotos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pataisos, pagal kurias siūloma panaikinti įstatymo straipsnį, suteikiantį teisę savivaldybių taryboms sustabdyti pavojingą aplinkai ir žmonių sveikatai veiklą. Taip iš vietinių žmonių būtų atimta paskutinė galimybė bent kiek dalyvauti sprendimų jiems labai aktualiais klausimais priėmimo procese.

Neseniai gautame pranešime iš Ekvadoro ambasados teigiama, kad įrodymai Ekvadoro pirmosios instancijos ir apeliaciniame teismuose aiškiai parodė, jog bendrovė „Chevron” beatodairiškai vykdė standartų neatitinkančią veiklą Ekvadore, siekdama sumažinti produkcijos kaštus iki minimumo, taip sukeliant, ekspertų nuomone, didžiausią ir daugiausia žalos padariusią su nafta susijusią nelaimę istorijoje; akivaizdžiai pažeidė daugelį Ekvadoro įstatymų, savo pačios sutartinių įsipareigojimų bei tuo metu galiojusių naftos pramonės standartų ir taip padarė didelę žalą aplinkai, kurios teritorija dydžiu prilygsta Rod Ailando valstijai, JAV, dėl kurios per kitus dešimtmečius kils be galo daug sveikatos pavojų tūkstančiams atogrąžų miškų gyventojų.

Minėtas teismo procesas Ekvadore truko beveik devynerius metus. Pranešime teigiama, kad tai yra skausmingai ilgas laiko tarpas nukentėjusioms atogrąžų miškų vietos ir ūkininkų bendruomenėms, kurios tiesiog baigė išmirti, kol bendrovė „Chevron” taikė (ir vis dar taiko) atidėliojimo taktiką, siekiant neleisti priimti sprendimo dėl jų ieškinių.

Nors premjeras A. Butkevičius žadėjo, kad prieš žmonių valią nieko nebus daroma, panašu, kad Lietuvos gyventojams taip pat neliks kitos išeities, kaip tik kreiptis į teismus dėl jų teisėtų lūkesčių gynimo.

Patiko (0)


Atgal į: Žemaitija „Chevron’ui“ patiekta ant sidabrinės lėkštutės