Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-05-30

Priimtos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisos

Publikuota: Energetika, Politika, Saulės energija

Seimas priėmė Aplinkos apsaugos komiteto patobulintą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą (projektas Nr. XIIP-483(2). Už pataisas balsavo 92, prieš buvo 1, susilaikė 12 Seimo narių. Šiuo metu galiojančiame įstatyme įtvirtinta, kad visi gamintojai, gavę leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ne konkurso būdu, gauna teisę statytis elektrinę ir yra užtikrinti dėl to, kad ją baigę 12 metų gaus Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nustatytą fiksuoto tarifo didžiausią dydį, galiojusį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo, jos pagamintai elektros energijai.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad numatytos nekintančios skatinimo priemonės taikomos 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

Jeigu gamintojui leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus teisės aktų nustatyta tvarka išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo konkurso būdu arba teisės aktų nustatyta tvarka leidimo išdavimo metu tos rūšies elektrinėms leidimai buvo išduodami ne konkurso būdu, arba leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, tokiam gamintojui šio straipsnio 3 dalies nuostatos netaikomos ir 12 metų laikotarpiu taikomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas fiksuoto tarifo didžiausias galimas dydis šio įstatymo įsigaliojimo metais.

Gamintojui, turinčiam minėtą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus statant saulės šviesos energijos elektrines ir leidimą gaminti elektros energiją gavusiam pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d., šio straipsnio 8 dalis netaikoma ir 12 metų laikotarpiu taikomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas fiksuoto tarifo didžiausias galimas dydis, galiojantis leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną.

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 1 d. turės priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

LR Seimo kanceliarijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Priimtos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisos