Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2013-05-28

Laukiama visuomenės balso apie jos teisių į informaciją įgyvendinimą

Publikuota: Gamta, Politika, Visuomenė

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę dalyvauti rengiant ataskaitą, kaip Lietuva įgyvendina Jungtinių Tautų konvenciją dėl teisės gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais - vadinamąją Orhuso konvenciją. Ši ataskaita bus skirta 2014 m. vyksiančiam penktajam šios konvencijos šalių susitikimui.

Konvencijos tikslas - apsaugoti kiekvieno žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, užtikrinant teisę gauti informaciją, teisę dalyvauti priimant sprendimus ir teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais. Jos taikymo sritis labai plati - konvencijos nuostatomis remiamasi visuomenės informavimo aplinkos klausimais, teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei kituose dokumentuose.

Lietuva Orhuso konvenciją ratifikavo 2001 m., jos pakeitimą dėl genetiškai modifikuotų organizmų - 2007 m., o Protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro - 2009 m. Po ratifikavimo šie dokumentai tapo nacionalinės teisės dalimi.

Prieš kiekvieną konvencijos šalių susitikimą, paprastai vykstantį kas treji metai, šalys pateikia nacionalines ataskaitas, kaip įgyvendina šį tarptautinį susitarimą. Jas rengiant dalyvauja ne tik įvairios institucijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt. Per šalių susitikimą įvertinama, kaip sekasi įgyvendinti konvenciją, patvirtinamos naujos priemonės, reikalingos jos tikslams sėkmingai pasiekti (pvz., teikiamos rekomendacijos konkrečioms šalims, sudaromas veiksmų planas keliems metams ir kt.).

Kad Lietuvos visuomenė kuo anksčiau galėtų įsitraukti rengiant ataskaitą apie Orhuso konvencijos įgyvendinimą, Aplinkos ministerija jau dabar kviečia ją teikti savo pasiūlymus ir informaciją. Ši ataskaita rengiama 2011 m. nacionalinės ataskaitos pagrindu, todėl pastarąja tikslinga naudotis teikiant pasiūlymus. Juos prašom siųsti el. paštu info@am.lt ki liepos 31 d.

Parengus pirmąjį ataskaitos projektą, visuomenė vėl bus kviečiama ją komentuoti.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Laukiama visuomenės balso apie jos teisių į informaciją įgyvendinimą