Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-05-20

Europos Komisija patenkino Lietuvos prašymą suteikti nemokamų apyvartinių taršos leidimų

Publikuota: Kita, Politika

2012 m. gegužės 16 d. Europos Komisija išplatino pranešimą, kad iš esmės patenkino trijų valstybių - Lietuvos, Estijos ir Kipro - prašymus suteikti tam tikrą kiekį nemokamų apyvartinių taršos leidimų (ATL) elektros energijos gamybos sektoriui pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu. Likusios šalys (Lenkija, Bulgarija, Vengrija, Rumunija, Čekija ir Slovakija) dar kol kas laukia EK vertinimo ir išvadų.

Dėl to, kad kol kas EK priėmė tik Lietuvai, Estijai ir Kiprui teigiamą sprendimą, galima daryti išvadą, kad šios šalys pateikė nepriekaištingus duomenis ir argumentuotus paaiškinimus. Tačiau EK minėtajame pranešime pabrėžė, kad šis sprendimas nėra galutinis, nes dar turi būti derinami tam tikri klausimai, susiję su valstybės pagalbos aspektais.

Išimtis Lietuvai, Estijai ir Kiprui padaryta remiantis ATL prekybos sistemą nustatančios Direktyvos nuostata, kad kai kurios ES šalys, nesujungtos su energetiniais ES tinklais, iki 2020 m. gali išduoti pereinamojo laikotarpio nemokamus ATL elektros energiją gaminantiems įrenginiams. Šios Direktyvos bendras reikalavimas visoms ES valstybėms - nuo 2013 m. nebeskirti nemokamų ATL elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams, o pagrindinis būdas šiems leidimams įsigyti turi būti aukcionas.

Aplinkos ir Energetikos ministerijų parengtos Lietuvos paraiškos suteikti nemokamų ATL tikslas buvo gauti dalį nemokamų ATL elektros energijos gamybai modernizuoti 2013-2020 m. laikotarpiu. Kaip nurodyta EK pranešime, nemokami ATL bus suteikti laikantis tam tikrų sąlygų.

Visų pirma šią išimtį galima taikyti ne ilgiau kaip iki 2020-ųjų, o skiriamų nemokamų ATL skaičių reikia kasmet mažinti, kad 2020 m. jis pasiektų nulį. Kita sąlyga - nemokamų ATL vertę atitinkanti suma turi būti investuojama šalies energetikos infrastruktūrai modifikuoti ir modernizuoti, energijos rūšių ir išteklių įvairovei didinti ir švarioms technologijoms diegti.

Išsamesnės informacijos apie nemokamų ATL suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu sąlygas ir nuostatas galima rasti tinklalapyje http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/index_en.htm.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Europos Komisija patenkino Lietuvos prašymą suteikti nemokamų apyvartinių taršos leidimų