Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-03-31

Tik pašalinus visus pavojingų atliekų deginimo įrenginio trūkumus bus leista jį nuolat naudoti

Publikuota: Atliekos, Tarša

Šiuo metu tęsiama pavojingų atliekų deginimo įrenginio, pastatyto UAB „Toksika” filiale Šiaulių rajone, Aukštrakiuose, bandomoji eksploatacija. Praėjusį trečiadienį, kovo 21 d., sertifikuotos slovakų „Eko-Term Service” laboratorijos specialistai atliko šio įrenginio išmetamų į aplinkos orą teršalų matavimus. Jie leis tiksliai įvertinti išmetamus dioksinų, furanų, sunkiųjų metalų ir jų junginių kiekius. Matavimų ataskaita turi būti pateikta per 14 dienų. Nuo jų rezultatų priklausys, ar šis įrenginys bus perduotas UAB „Toksika” eksploatuoti.

Įrenginio parengimas eksploatacijai užsitęsė jau kelis metus. Dabar viešojoje erdvėje pasigirdo priekaištų, kad šiam valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu paskelbtam ir ES paramą gavusiam įrenginiui statyti skelbtą konkursą laimėjusios italų bendrovė „Hafner Srl” ir UAB „Senovė”, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu, neturi reikiamos patirties ir kvalifikacijos. Tačiau, kaip sakė Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Kastytis Tuminas, šios bendrovės dokumentais pagrindė konkurso dalyviams iškeltus kvalifikacijos ir patirties reikalavimus.

Pastačius įrenginį ir pradėjus jo bandomąją eksploataciją, iškilo nesutarimų tarp užsakovo - UAB „Toksika” ir rangovo - bendrovės „Hafner Srl” ir UAB „Senovė”. Šie nesutarimai trukdė įgyvendinti projektą. Pagaliau praėjusį rugsėjį, dar kartą pasikeitus UAB „Toksika” vadovybei, abiem pusėms pavyko susitarti ir deginimo įrenginio bandymai buvo atnaujinti. Užsakovo atstovai, pasak Kastyčio Tumino, visą laiką tvirtino, kad bandymai bus baigti ir įrenginys bus pripažintas tinkamu naudoti iki 2011 m. gruodžio 31 d. Tačiau šis įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Š. m. sausio 27 d. UAB „Toksika” pasirašė susitarimą su rangovu atnaujinti bandomuosius deginimus.

Deginimo metu išmetamų į aplinkos orą teršalų (anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės, sieros dioksidas, bendroji organinė anglis ir vandenilio chloridas) koncentracijos nustatomos nepertraukiamai automatine monitoringo sistema. Kaip sakė Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) direktorius Vidmantas Svečiulis, apibendrinus visus 2011 m. nuolatinio teršalų matavimo rezultatus paaiškėjo, kad buvo viršytos anglies monoksido, bendrosios organinės anglies ir sieros dioksido ribinės vertės. Kaip UAB ,,Toksika” vykdo kitas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo sąlygas, aplinkosaugininkai nustatys per greitu laiku vyksiantį planinį patikrinimą.

TIPK leidimas bandomajam pavojingų atliekų deginimui įrenginyje buvo išduotas 2010 m. lapkritį. Jis turėjo būti baigtas iki 2011 m. gruodžio 31 d. Bandomojo deginimo metu įrenginyje buvo viršytos į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės, neišvengta kitų nesklandumų. Todėl nurodyta ištaisyti trūkumus. Įrenginyje buvo atnaujinta atliekų smulkinimo įranga, oro valymo įrenginių sistema papildyta dūmų valymą gerinančiu katalizatoriumi. Siekdama pratęsti bandomąjį deginimą, UAB ,,Toksika” 2011 m. gruodžio 29 d. pateikė paraišką TIPK leidimui koreguoti. Jis pakoreguotas š. m. vasario 20 d. numatant leistinos taršos normatyvus 2012 metais.

Šiaulių RAAD‘o direktoriaus teigimu, pavojingų atliekų deginimo įrenginį bus leista nuolat naudoti tik tuo atveju, jeigu jis atitiks visus aplinkosauginius reikalavimus ir bus pašalinti nustatyti trūkumai.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Tik pašalinus visus pavojingų atliekų deginimo įrenginio trūkumus bus leista jį nuolat naudoti