Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-03-22

Bendrovės „Kauno energija“ katilinėje – naujas biokuro katilas

Publikuota: Energetika

Bendrovei „Kauno energija” priklausančioje Garliavos katilinėje pradeda veikti naujas 6,5 MW bendros galios biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu. Tai - vienas iš pirmųjų biokuro įrenginių Lietuvoje, kurio statyba finansuota pagal Energetikos paslaugų bendrovės (EPB) finansavimo modelį. Esminis šio modelio privalumas - įrenginių statybą finansuoja EPB, kuri, pagal sutarties sąlygas, nustatytą laikotarpį bus atsakinga ir už jų eksploatavimą.

Pritaikius EPB finansavimo modelį, bus gaunama triguba nauda: šilumai gaminti katile bus naudojamas biokuras, kurį naudoti įpareigoja ES direktyvos bei Nacionalinė atsinaujinančių energetikos išteklių strategija ir kuris šiuo metu yra bene dvigubai pigesnis nei dujos, katile gaminama šiluma bus parduodama bendrovei „Kauno energija” mažesne kaina nei bendra šilumos gamybos savikaina katilinėje, o investuojanti bendrovė gaus pajamas už biokuru pagamintą šilumą.

Taip pat AB „Kauno energija” gaus pajamas už pastatų nuomą. Be to, pasibaigus sutartyje numatytam eksploatavimo laikotarpiui, AB „Kauno energija” bus perduotas turtas. Visi perduoti įrengimai privalės atitikti visus techninius ir aplinkosauginius reikalavimus.

80 proc. visų katilinės įrenginių, tarp jų ir pakura bei kondensacinis ekonomaizeris yra pagaminti Lietuvoje. Pats katilas yra pagamintas Danijos firmoje „Danstoker”. Jis yra visiškai automatizuotas ir atitinka visus šiuo metu galiojančius techninius ir aplinkosaugos reikalavimus. Naujojo biokuro katilo galia yra 5,2 MW. Prie jo dar įrengtas 1,3 MW galios kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kuris iš katilo su dūmais išeinančią šilumą sugrąžins į tinklą. Bendroji naujosios biokuru kūrenamos katilinės galia sudarys 6,5 MW. Be katilo įrenginių dar pastatytas naujas biokuro kuro sandėlis, įrengta kuro padavimo sistema, pelenų šalinimo sistema ir kiti reikiami įrenginiai.

Per metus naujoji katilinė iš biokuro pagamins apie 25000 MWh šilumos. Tai leis sutaupyti apie 2,6 mln. m3 šiuo metu katilinėje deginamų dujų per metus.

Katilo ir kitų įrenginių statybą pagal EPB modelį po konkurso finansavo uždaroji akcinė bendrovė ENG, kuri biokuru kūrenamą katilinę eksploatuos 20 metų, o po to perduos AB „Kauno energija” nuosavybėn. Biokuro katilinės statybos-montavimo darbus atliko projekto generalinis rangovas UAB „Axis Technologies”. Kaip sakė bendrovės ENG direktorius Romualdas Rutka, naujoji biokuro katilinė tieks iki 90 proc. šilumos, per metus suvartojamos Garliavoje. Šildymo sezono metu biokuru kūrenamoje katilinėje pagaminta šiluma sudarys 80 proc. dalį, nešildymo sezono metu - 100 proc. visos miestelyje suvartojamos šilumos. Pasak R. Rutkos, projekto įgyvendinimo vertė sudarė apytikriai 6 mln. litų.

AB „Kauno energija” teiks biokuro katilinės eksploatavimo paslaugas ir tuo pačiu kaups patyrimą bei siūlys eksploatavimo paslaugas teikti naujiems nepriklausomiems šilumos gamintojams. Atsiradus biokuro katilinei ateityje nereikės skirti lėšų brangaus rezervinio kuro - mazuto įsigijimui ir saugojimui. Tuo bus sukurtos papildomos prielaidos bendrai galutinei vartotojams tiekiamos šilumos kainai mažinti bei bus pradėti įgyvendinti jau minėtų ES direktyvų bei Nacionalinės atsinaujinančių energetikos išteklių strategijos reikalavimai, kurie sako, kad Lietuva iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos dalį bendroje suvartotoje energijoje iki 2020 m. turi padidinti iki 23 proc.

Biokuro įrenginių diegimas numatytas ir AB „Kauno energija” vystymo strategijoje, taip pat bendrovės 2012-2015 metų investiciniame plane, kuris yra patvirtintas Kauno miesto savivaldybės taryboje bei Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. To reikalauja ir ekonominis kontekstas, kuriame smarkiai išaugusi dujų kaina verčia ieškoti alternatyvų dujiniam kurui.

Bendrovei „Kauno energija” pasistačius savus biokuro gamybos pajėgumus, optimaliai panaudojant investicijoms pelną ir kitus finansavimo šaltinius bei maksimaliai išnaudojus esamą infrastruktūrą, bus suformuota žema bazinė šilumos gamybos kaina tarp visų šilumos gamintojų Kaune. „Kauno energijos” investicijų vykdymui panaudojus bendrovės pelną, būtų išvengta atitinkamo dydžio papildomų paskolų ėmimo iš bankų. Tuo pačiu, būtų taupomos ir lėšos, kurios būtų sumokamos bankams kaip palūkanos.

AB „Kauno energija” informacija

Patiko (0)


Atgal į: Bendrovės „Kauno energija“ katilinėje – naujas biokuro katilas