Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-12-30

Suskaičiuokime žiemojančius vandens paukščius ir šią žiemą!

Publikuota: Ekologija, Gyvūnai

2011-2012 m. žiemą Lietuvos ornitologų draugija tęsia 2009 m. atnaujintas Lietuvos žiemojančių vandens paukščių apskaitas. Šios apskaitos svarbios ne tik planuojant žiemojančių paukščių apsaugą, bet ir įvertinant Vakarų Palearktikos vandens paukščių populiacijų gausą.
Apskaitas numatoma vykdyti 2012 m. sausio 9-21 d., pagrindines pastangas sutelkiant sausio 13-15d. savaitgaliui. Savanoriškas draugijos narių ir visų neabejingų paukščiams dalyvavimas yra labai svarbus ir būtinas.Apskaitų stebėtojus registruoja ir duomenis renka - Laimonas Šniaukšta. Žemiau pateikta svarbiausių apskaitų vietovių ir telkinių informacija, tačiau dalyviai gali vykdyti stebėjimus ir kitose, jų manymu tinkamose, teritorijose. Stebėtojus prašome registruotis elektroniniu paštu lsniauksta@gmail.com arba telefonu 8-686 21857.

Žiemojančių vandens paukščių apskaitos metodika yra nesudėtinga - apskaitos atliekamos remiantis trim pagrindiniais principais:

 1. Apskaitos turi būti vykdomos apibrėžtu laikotarpiu: kiekvienų metų sausio mėn. 9 - 21 d., tačiau, laikantis tarptautinio susitarimo, reikėtų stengtis jas atlikti sausio mėnesio antrą savaitgalį. Šis reikalavimas maksimaliai eliminuoja pakartotinas tų pačių paukščių registracijas, kadangi žiemą paukščiai taip pat nevengia gana tolimų perskridimų (ypač palei upių vagas, pajūryje).
 2. Turi būti aiškiai nurodoma apskaitų teritorija, t.y. upės/vandens telkinio ruožas ir/ar vandens telkinys (jei apžvelgtas pilnai).
 3. Svarbu suskaičiuoti visus žiemojančius vandens paukščius, nesvarbu, kad kai kurie jų nebuvo tiksliai apibūdinti iki rūšies. Daugelis žmonių pažįsta gausiausias žiemojančias vandens paukščių rūšis: gulbę nebylę, didžiąją antį, didįjį dančiasnapį ir kt. Todėl kiekvieno Lietuvos piliečio indėlis tampa svarbus ir jo duomenys yra nepaprastai vertingi (net ir tarptautiniu mastu). O neatpažintos rūšys dažniausiai sudaro palyginti nedidelį stebėtų paukščių procentą, todėl nublanksta prieš skaitlingiausių vandens paukščių apskaitas.

Keletas patarimų:

 • Kaip jau minėjome, apskaitos organizuojamos 2012 metų sausio 9-21 dienomis, tačiau pageidaujama, kad jos būtų vykdomos 2012 metų sausio 13-15 d. Esant galimybei, apskaitas tikslinga pakartoti bent po du kartus.
 • Apskaitų metu svarbu aprėpti kuo didesnę šalies neužšalusių vandens telkinių dalį. Tačiau norime pabrėžti, kad vandens paukščiai gausiai koncentruojasi ir palyginti nedidelėse properšose, jei yra pakankamai maisto. Todėl prie gyvenviečių, kur juos šeria žmonės, yra didelė tikimybė aptikti bent jau didžiųjų ančių sankaupas. O būtent šios rūšies gausą yra sunkiausiai įvertinti šalies mastu. Taigi, apskaitų sėkmė priklausys ne nuo jas vykdančių svarbiausiose vandens paukščių susitelkimo vietose (ten bet kuriuo atveju užteks stebėtojų), bet nuo to, kiek nuodugniai stebėtojai apžvelgs visus neužšalusius vandens telkinius ar atviras jų dalis.
 • Prašytumėme apskaitas vykdyti patogesnėse jums teritorijose (arčiau namų, žinomose vietose ir pan.), nes tuo atveju apimami didesni teritorijos plotai, be to, šalies padengimas gaunasi tolygesnis. Be to, tuo atveju dažniausiai žinomi neužšalę plotai, kurių gali nepastebėti iš kitur atvykę stebėtojai.
 • Vykdant apskaitas upėse (tiek beveik neužšalusiose, tiek tik su atskiromis properšomis), nėra būtina apeiti visą vagos ilgį. Šiuo atveju svarbu TIKSLIAI nurodyti apžvelgtos upės vagos ruožą: pirmiausia, kad nebūtų sumuojami atskirų stebėtojų rezultatai, jei jie paukščius skaičiavo tuose pačiuose ruožuose; antrą, kad įvertinti kokių ruožų neapėmė stebėtojai ir čia paukščių gausą vertinti ekstrapoliacijos būdu. Kad tinkamai interpretuoti apskaitų dalinių persidengimų rezultatus, pageidautina, kad apskaitų rezultatai būtų pateikiami atskiroms stebimos teritorijos atkarpoms, o ne visam jos plotui.
 • Siekiant sumažinti apskaitų persidengimo galimybę, atskirai pateikiame planuojamų apskaitų vietovių registracijos lentelę. Tuo būdu iš anksto žinosim, kur kuris stebėtojas planuoja vykti apskaitų dienomis.
 • Svarbi yra informacija ne tik apie aptiktus žiemojančius paukščius, bet ir apie teritorijas, kuriose apskaitos vykdytos, tačiau žiemojančių vandens paukščių neaptikta. Tokia informacija yra ypač aktuali upių ir Baltijos jūros pakrantės ruožuose.
 • Visi stebėtojai, pranešdami apie stebėtus paukščius, turi pateikti ir asmeninių kontaktų duomenis, kad esant reikalui, organizatoriams būtų galima su jais susisiekti.
 • Apskaitų duomenys surašomi į pateiktą lentelę, kurios apačioje trumpai nusakoma, kokia informacija turi būti pateikiama lentelėje.
 • Be vandens paukščių, skaičiuojamos ir kitos sparnuočių rūšys, kurių gyvenimas susijęs su vandeniu (garniai, jūriniai ereliai, tulžiai, vandens strazdai ir pan.).
 • Kiekvienai stebėjimų teritorijai ir kiekvienai stebėjimų dienai pildoma atskira lentelė!
 • Užpildytas lenteles iki 2012 metų vasario 1 d. siųsti LOD sekretoriatui adresu: Naugarduko g. 47-3, 03208 Vilnius arba elektroniniu paštu lsniauksta@gmail.com

Šiuo metu pateikta informacija apie žinomas vandens paukščių susitelkimo vietas žiemą ir jų svarbą. Kiekvienas naujas stebėtojas gali (ir pageidaujama) pasiūlyti kitas, jo žinomas vietas, įvardijant konkrečius vandens telkinius.

Daugiau informacijos galite rasti LOD puslapyje.

Patiko (0)


Atgal į: Suskaičiuokime žiemojančius vandens paukščius ir šią žiemą!