Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-09-28

„Natura 2000“ teritorijos Žalioji giria tvarkymas

Publikuota: Gyvūnai, Kita

Pagal projektą “Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) Krekenavos regioninio parko direkcijai priskirtoje Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje - PAST Žalioji giria (LTPANB001) vykdomi tvarkymo darbai. Įgyvendinami 2007 m. gegužės 30 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-304 patvirtinto Žaliosios girios gamtotvarkos plano uždaviniai:

- iškelti dirbtinius lizdus vapsvaėdžiams išskirtose šių paukščių veisimosi vietose (18 vnt. lizdų);

- iškelti dirbtinius lizdus juodiesiems gandrams išskirtose šių paukščių veisimosi vietose (11 vnt. lizdų);

- iškelti inkilus su specia­liomis apsaugomis nuo kiaunių, išskirtose žvirblinių pelėdų veisimosi vietose (14 vnt. inkilų).

Priemonės skirtos gerinti saugomų paukščių rūšių buveinių būklę, siekiant sudaryti jiems palankesnes gyvenimo (perėjimo, mitybos) sąlygas.

Dirbtiniai lizdai ir inkilai keliami tik gamtotvarkos plane išskirtose šių paukščių veisimosi vietose, todėl papildomų apribojimų miškų savininkams ir naudotojams neatsiranda.

Tvarkymo darbai įgyvendinami remiantis trišale Darbų pirkimio- pardavimo sutartimi Nr. 2011-46, kurią 2011-06-30 d. pasirašė Krekenavos regioninio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Asociacija Lietuvos ornitologų draugija. Darbų trukmė: nuo 2011-09-01 iki 2012-03-31. Projektas “Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) yra finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Krekenavos regioninio parko direkcijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: „Natura 2000“ teritorijos Žalioji giria tvarkymas