Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-06-27

Radvilė Morkūnaitė: bendrosios žemės ūkio politikos dėmesys turi būti skiriamas kaimo vietovių gyvybingumui bei tvarių technologijų plėtrai

Publikuota: Politika, Žemdirbystė

Europos Parlamente diskutuota dėl bendrosios žemės ūkio politikos artėjant 2020 m. Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė atkreipė kolegų dėmesį į poreikį skatinti kaimo vietovių patrauklumą ir tvaraus žemės ūkio subjektų skatinimą bei aplinkai palankių technologijų plėtrą, ekologinį ūkininkavimą.

“Pagrindinis Lietuvai ir, tikiu, kitoms ES narėms svarbus aspektas - nediferencijuotas tiesioginių išmokų dydis, suteikiantis galimybes įvairių šalių ūkininkams sąžiningai konkuruoti tarpusavyje”, - teigė EP narė Radvilė Morkūnaitė.

Europarlamentarė taip pat akcentavo kaimo vietovių gyvybingumo svarbą. “Deja, turime pripažinti, kad kaimo vietovės šiuo metu patiria didžiausią emigruojančios darbo jėgos srautą, todėl būtina sutelkti pastangas siekiant daryti jas patrauklesnėmis gyventi ir dirbti, ieškoti būdų, kaip į jas pritraukti daugiau jaunų žmonių”, - sakė R.Morkūnaitė.

Pasak jos, siekdami padidinti kaimo vietovių patrauklumą turime aktyviau remti perspektyvių ir dinamiškų kaimo bendruomenių vystimąsi ir toliau plėtoti Leader metodo įgyvendinimą.

“Ne mažiau svarbus jaunųjų ūkininkų ir jaunų kaimo žmonių sudominimas bei skatinimas įsitraukti į žemės ūkio gamybos, kaimo plėtros procesus, siekiant spręsti apleistų žemės plotų, kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo, kaimo gyventojų senėjimo problemas”, - ragino europarlamentarė.

R.Morkūnaitė, atkreipdama Europos Parlamento narių dėmesį į Lietuvos institucijų, atsakingų už nacionalinės žemės ūkio politikos formavimą, poziciją dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų po 2013 metų, taip pat pabrėžė, jog žemės ūkis, kaip sritis, turinti daug ir tiesioginės įtakos aplinkos apsaugai, todėl būtina ieškoti būdų skatinti ekologiniam ūkininkavimui, tausiems žemės ūkio subjektams bei šakoms.

“Labai svarbu, jog tiek nustatant tiesioginės paramos modelius, tiek remiant kaimo plėtrą, prioritetas būtų teikiamas tvariam žemės ūkiui ir įvairiems aplinkosaugos aspektams: tausiam gamtinių išteklių naudojimui, bioįvairovės, kraštovaizdžio, ekosistemų išsaugojimui, taip pat klimato kaitos poveikio mažinimo priemonėms, naudojant aplinką tausojančias „žaliąsias” technologijas, tuo užtikrinant žemės ir miškų ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių „žaliąjį” augimą. Jei nepasieksime to dabar, po 2020 metų tokios pastangos kainuos gerokai brangiau.”, - įsitikinusi EP narė R. Morkūnaitė.

Patiko (0)


Atgal į: Radvilė Morkūnaitė: bendrosios žemės ūkio politikos dėmesys turi būti skiriamas kaimo vietovių gyvybingumui bei tvarių technologijų plėtrai