Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-05-28

Nauji žemėlapiai suteikia europiečiams galimybę pamatyti išsklaidytosios oro taršos šaltinius

Publikuota: Kita, Tarša

Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra kartu su Jungtinių tyrimų centro Aplinkos ir darnaus vystymosi institutu parengė interaktyvius žemėlapius, kurie leis labai tiksliai nustatyti pagrindinius išsklaidytosios oro taršos šaltinius, susidariusius dėl transporto ir aviacijos išmetamų teršalų.

32-jų naujų žemėlapių tinklas parodys kur išmetami tam tikri teršalai, tokie kaip azoto oksidai (NOx), sieros dioksidai (SO2), anglies monoksidai (CO), amoniakas (NH3) ir kietosios dalelės (PM10).

Tai papildys dabar esančius emisijų duomenis, surinktus iš individualių pramonės įmonių, esančių Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registre. Europos registro tikslas padėti europiečiams aktyviai įsitraukti į sprendimus, kurie turi įtakos aplinkai.

Daugiau: http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/new-maps-give-europeans-close

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Patiko (0)


Atgal į: Nauji žemėlapiai suteikia europiečiams galimybę pamatyti išsklaidytosios oro taršos šaltinius