Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-03-25

Padidėjo kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore

Publikuota: Tarša

Kaip rodo Aplinkos apsaugos agentūros parengta ataskaita apie aplinkos oro užterštumo lygį Vilniuje ir Kaune 2010 metais, padidėjo šių miestų oro tarša smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis, kurių skersmuo mažesnis kaip 10 mikronų. Nors pernai vidutinė metinė šio teršalo koncentracija aplinkos ore ir neviršijo pagal ES reikalavimus nustatytos ribinės vertės, tačiau, palyginti su 2009 m., Vilniuje ji išaugo apie 20 proc., Kaune - apie 17 proc.

Specialistams kelia susirūpinimą, kad ir 2009 m., ir 2010 m. ši koncentracija abiejų miestų ore didėjo, palyginti su 2003-2008 m. laikotarpiu, kai ji mažėjo.

Kasmet nustatoma vis didesnė maksimali smulkiųjų kietųjų dalelių paros koncentracija. Pernai Vilniuje ji paros ribinę vertę viršijo 2-3 kartus, Kaune - beveik 3 kartus. Sostinėje iki 80 proc., o Kaune apie 85 proc. visų šio teršalo paros ribinės vertės viršijimo atvejų buvo nustatyta šildymo sezono metu (spalio-kovo mėnesiais). Tokie atvejai buvo dažniausi, kai vyravo šalčiai ir silpnas vėjas. Dėl šaltų žiemos orų ir pavasarį nepakankamai operatyviai po žiemos išvalytų gatvių smulkiųjų kietųjų dalelių paros ribinė vertė Vilniuje ir Kaune pernai buvo viršyta dažniau, negu leidžiama (leidžiama viršyti 35 dienas, o viršyta po 41 dieną).

Pasirūpinti, kad teršalų normos aplinkos ore nebūtų viršytos, - savivaldybių pareiga. Kaip numato Aplinkos oro apsaugos įstatymas, nuo šių metų kiekviena savivaldybė privalo turėti patvirtintą Aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, paskelbti jį viešai ir vykdyti. Jeigu pasibaigus kalendoriniams metams bus nustatyta, pasak Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Elenos Auglienės, kad nors vieno teršalo norma aplinkos ore viršyta, savivaldybė, suderinusi su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, visuomenės sveikatos centru ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, privalės priimti sprendimus, kokias papildomas priemones neatidėliotinai taikyti aplinkos oro taršai mažinti ir aplinkos oro kokybei pagerinti.

Su ataskaita apie oro užterštumo lygį Vilniuje ir Kaune 2010 m. galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=d20b1c7f-77df-4f26-8c9d-2f198e02aa02. Informacija apie aplinkos oro užterštumo lygį praėjusiais metais kitose Lietuvos vietose šiuo metu dar sisteminama ir visuomenei bus paskelbta artimiausiu metu.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Padidėjo kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore