BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

„NER 300“ programa – dar viena galimybė gauti ES paramą

Norintieji įgyvendinti komercinius parodomuosius aplinkosauginius projektus, skirtus anglies dioksidui surinkti ir saugoti, taip pat atsinaujinančių išteklių energijai naudoti, gali tikėtis ES paramos pagal „NER 300″ programą. Vakar Europos Komisija paskelbė antrąjį kvietimą teikti paraiškas projektams pagal šią programą finansuoti

(http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/call_en.pdf).

Parama gali siekti iki 50 proc. projekto vertės. Likusią sumą turi skirti rėmėjai, investuotojai arba valstybė. Subsidija negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visų programai „NER 300″ skirtų lėšų. Pareiškėjai gali teikti ir kitų ES programų - struktūrinių, Sanglaudos fondų ar Europos energetikos programos ekonomikai skatinti - remiamus projektus.

Iš „NER 300″ lėšų bus finansuojami projektai, kuriuose naudojamos inovacinės lengvai prieinamos pagrindinių krypčių technologijos, užtikrinančios galimybę nebrangiai, bet dideliais kiekiais mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. Jomis dar negali būti prekiaujama, tačiau šios technologijos jau turi būti parengtos išbandyti prieš pradedant jomis prekiauti.

Norintieji gauti „NER 300″ programos paramą turi anglų kalba parašytas paraiškas, kurių forma paskelbta EK tinklapyje, iki gegužės 20 d. d. pateikti Aplinkos arba Energetikos ministerijai elektroniniu paštu. Jeigu projektas susijęs su anglies dioksido surinkimu aplinkai nežalingu būdu ir saugojimu, paraišką reikia siųsti Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriui el. paštu info@am.lt (išsamesnė informacija tel. 8~7066 1855, faksu 5 266 3663 ar el. paštu l.ceicyte@am.lt). Jeigu projektas susijęs su atsinaujinančių išteklių energijos naudojimu ir yra inovacinis, paraišką reikia siųsti Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriui el. paštu info@enmin.lt (išsamesnė informacija tel. 8~706 64696, faksu 5 261 5140 ar el. paštu viktorija.sankauskaite@enmin.lt).

Kuriuos iš pateiktų projektų siūlyti finansuoti, nutars aplinkos ir energetikos ministrų sudaryta atrankos komisija pagal EK nustatytus kriterijus. Ji iki liepos 3d. atrinktuosius projektus turės pateikti Europos investicijų bankui, kuriam EK pavedė administruoti „NER 300″. Šis bankas visus kriterijus atitinkančius projektus teiks Europos Komisijai. Ji 2014 m. viduryje paskelbs projektus, kuriems bus teikiama parama pagal „NER 300″ programą.

ES finansinės paramos anglies dioksido surinkimui ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti programa sutrumpintai vadinama „NER 300″ (angl. New Entrants’ Reserve), nes parodomieji projektai bus finansuojami lėšomis, gautomis pardavus 300 mln. apyvartinių taršos leidimų (ATL) iš 2013-2020 m. rezervo naujiems įrenginiams. Pagal 2010-2012 m. ATL rinkos kainas visą „NER 300″ programą turėtų sudaryti apie 3,5 mlrd. eurų. Iš šių lėšų numatoma finansuoti 8 anglies dioksido surinkimo bei saugojimo ir 34 inovacinius atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo projektus. Pagal „NER 300″ programą galima finansuoti ne daugiau kaip po tris kiekvienos ES valstybės projektus. Pareiškėjai projektą gali įgyvendinti savo šalyje arba keliose ES valstybėse.

Pirmąjį kvietimą dalyvauti „NER 300″ programoje EK buvo paskelbusi 2011 metais. 2012-aisiais skirtas finansavimas 23 novatoriškiems atsinaujinančios energijos demonstraciniams projektams, bet nė vienam aplinkai saugaus anglies dioksido surinkimo ir geologinio saugojimo projektui, nes valstybės arba privatūs investuotojai negalėjo užtikrinti savo investicinės dalies. Neišnaudotos lėšos bus perkeltos projektams pagal antrąjį kvietimą finansuoti. Planuojama, kad pagal „NER 300″ programą bus galima pritraukti daugiau kaip 9 mlrd. eurų investicijų į aplinką tausojančius projektus.

Daugiau informacijos galima rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje (rubrika „Klimato kaita”) ir EK tinklalapyje (http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm).

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras